تفاوت اجاره خودرو بین شخصی و شرکت‌های اجاره خودرو

تفاوت اجاره خودرو بین شخصی و شرکت‌های اجاره خودرو در چند نکته می‌تواند قابل مشاهده باشد: مالکیت خودرو: در اجاره خودروی شخصی، خودرو متعلق به فردی است که تصمیم به اجاره آن گرفته است، در حالی که در شرکت‌های اجاره خودرو، خودروها متعلق به شرکت می‌باشند. تنوع خودرو: شرکت‌های اجاره خودرو عموماً یک تنوع گسترده‌تر […]

ادامه مطلب