گزینه های لغو سفارش

مشتری گرامی دقت داشته باشید که جهت لغو رزرو تکمیل شده مبلغی به عنوان جریمه از شما کسر خواهد شد و مابقی به حساب شما واریز خواهد شد.

مبلغ جریمه بر اساس شرایط زیر می باشد :

  1. از زمان رزرو تا 48 ساعت مانده به تاریخ تحویل خودرو : 50 درصد مبلغ یک روز اجاره خودرو + حق کمیسیون سوکار
  2. بین 48 تا 24 ساعت مانده به تاریخ تحویل خودرو : مبلغ یک روز اجاره خودرو + حق کمیسیون سوکار
  3. کمتر از 24 ساعت مانده به تاریخ تحویل خودرو : مبلغ دو روز اجاره خودرو + حق کمیسیون سوکار

جهت لغو و استرداد وجه لطفا درخواست خود را ارسال نمایید :

    فرم لغو سفارش